TIN TỨC

Bộ Tài chính bác kiến nghị giảm thuế bằng Uber, Grab của taxi truyền thống

Đây là một trong những nội dung trong văn bản giải đáp của Bộ Tài chính gửi Hiệp hội Taxi TP HCM sau khi công ty này kiến nghị cho taxi truyền thống nộp thuế giá trị tăng thêm với mức 5% thay vì 10% như bây giờ nhằm tạo sự đồng đẳng trong cạnh tranh.

Tuy nhiên, chỉ huy Bộ Tài chính khẳng định, theo chiến lược canh tân chuỗi hệ thống thuế thời đoạn 2011-2020, thuế suất thuế giá trị tăng thêm dần được quy về vận dụng phù hợp nhất 10%. Thuế suất 5% chỉ vận dụng đối với hàng hoá cần yếu, và thuế suất 0% vận dụng đối với hàng xuất khẩu. Bởi vậy, kiến nghị giảm thuế giá trị tăng thêm về 5% của chi phía hiệp hội được Bộ Tài chính cho là “không có cơ sở.”

Về thông báo chi phía hiệp hội taxi cho rằng taxi truyền thống đang phải chịu khá nhiều loại thuế, chi phí cao thấp khác nhau khá xa với Grab, Uber, thây mặt Bộ Tài chính một lần nữa nhấn mạnh, điều này chưa có cơ sở.

Cơ quan này cũng dẫn số liệu ngành thuế tại địa bàn TP HCM cho thấy, trong số 10 công ty lớn thì 2 công ty nảy sinh số thuế giá trị tăng thêm còn được khấu trừ, không nảy sinh số thuế phải nộp và một số công ty khác có tỷ trọng nộp thuế giá trị tăng thêm trên tổng doanh thu dưới 3%.

Ngoài ra, theo cơ quan quản lý, hồ hết các công ty đều có mức tỷ trọng nộp thuế thu nhập công ty trên doanh thu thấp hoặc không nảy sinh thuế phải nộp, tỷ trọng nộp chỉ khoảng 0,01% tới 0,06%.

Một kiến nghị khác cũng đã được nhiều hãng taxi nêu lên trước đó là doanh thu tính thuế với Grab và Uber phải trên cơ sở 100% doanh thu. Tuy vậy, với nội dung này, chỉ huy Bộ Tài chính khẳng định, việc chỉ dẫn ngày nay là thích phù hợp với quy định.

Với đề nghị phương án thứ 2, tức xác định doanh thu tính thuế của Uber, Grab là 100% doanh thu tải thu được từ đối tượng mua hàng thì Bộ Tài chính cho rằng sẽ dẫn tới việc đánh thuế trùng và không phù hợp lý. Theo cơ quan quản lý, trong số 100% doanh thu tải thu được từ đối tượng mua hàng, Uber chỉ được hưởng 20%, phần còn lại 80% được chia cho công ty, cá nhân cộng tác (các lái xe). Do đó, Bộ Tài chính cho rằng, cách tính thuế như bây giờ là phù phù hợp với quy định luật pháp thuế. Hiện đối với Uber, tỷ trọng tính thuế giá trị tăng thêm trên doanh thu được hưởng là 3%, thuế thu nhập công ty là 2%.