TIN TỨC

Chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Cụ thể, đối với dự án đầu tư mới tại Khu kĩ nghệ cao có diện tích vốn từ 4.000 tỷ đồng trở lên được ứng dụng thuế suất thuế thu nhập công ty 10% trong thời hạn 30 năm.

Với các dự án đã được UBND cấp thức giấc cấp phép đầu tư trước thời điểm Thủ tướng Chính phủ duyệt y điều chỉnh quy hoạch bình thường xây đắp Khu kĩ nghệ cao (ngày 23/5/2008) và đang hoạt động tại Khu kĩ nghệ cao được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định tại Giấy chứng thực đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư đã được cấp.

Đồng thời, Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ các đơn vị, cá nhân đầu tư xây đắp và phát hành nhà đất (bao gồm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình nhà đất). Tổ chức, cá nhân thực hành dự án nhà đất cho người cần lao làm việc tại Khu kĩ nghệ cao Hòa Lạc được hưởng ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định của luật pháp hiện hành và quy định tại Nghị định này.

Nghị định quy định nhà đầu tư, chuyên gia và người cần lao là người vietnam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài và thành viên gia đình (bao gồm bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi) được phê chuẩn cấp nhận thực xuất cảnh, nhập cảnh có giá trị sử dụng nhiều lần và thời hạn ăn nhập với thời kì làm việc trực tiếp tại Khu kĩ nghệ cao. Đối với các dự án cần khác lạ thú vị đầu tư vào Khu Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Nhất Nam