TIN TỨC

Cơ chế vượt trội cho đặc khu kinh tế: “Không cần thêm Singapore thu nhỏ, chỉ cần xây dựng tốt đặc khu của riêng chúng ta”

PV: Thưa ông, thời kì gần đây, thông báo xung nói quanh nói quẩn Luật công ty hành chính – kinh tế khác biệt do Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẵn sàng đã hấp dẫn được nhiều sự lưu ý của dư luận, khác biệt là các đề nghị cơ chế nhạo, chế nhạo độ ưu đãi vượt trội nhằm hấp dẫn mạnh nguồn vốn đầu tư, kĩ nghệ, phương thức quản lý… Vậy ông có đề nghị nào về việc cách tân các chế nhạo độ để xây đắp và mở ra một thời kỳ sinh sản mạnh mẽ cho các công ty hành chính – kinh tế khác biệt?

GS. Đặng Hùng Võ: Quan điểm của tôi cũng giống như các đề nghị hiện giờ của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Tuy nhiên tôi cho rằng, chúng ta mới có đề nghị về các ưu đãi thuế là cốt tử mà chưa có những đề nghị đổi thay đủ mạnh trong chế nhạo độ đất đai.

Trong quá trình xây đắp các công ty hành chính – kinh tế khác biệt, như Vân Đồn hay Phú Quốc, một trong những vấn đề chúng ta cần quan tâm trước nhất là đất nông nghiệp bởi phần đất nông nghiệp ở các khu vực này còn khá lớn. Nhưng chế nhạo độ cho đất nông nghiệp hiện giờ có 2 “vòng kim cô” là thời hạn sử dụng đất và hạn điền. Cụ thể thời hạn sử dụng đất là không quá 50 năm và hạn điền dù đã được “cởi” nhưng vẫn không quá 10 lần hạn mức giao đất.

Tôi cho rằng, chúng ta cần xóa bỏ những giới hạn này. Nếu chưa xóa bỏ được trên khuôn khổ cả nước thì trước hết nên vận dụng ở 3 khu vực là Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc – 3 vị trí mà chúng ta định xây đắp thành công ty hành chính – kinh tế khác biệt. Tức là chúng ta cần cắt bỏ hai hạn mức về thời hạn và quy mô, như vậy thì mới có thể phóng thích được tư liệu sinh sản là đất nông nghiệp cho sinh sản kinh tế.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ hẳn đất sinh sản nông nghiệp, không sinh sản nông nghiệp nữa mà chúng ta vẫn phải làm theo cách thức nông nghiệp sạch, nông nghiệp kĩ nghệ cao… khác biệt là tại Phú Quốc – nơi được UNESCO xác nhận là khu dự trữ sinh quyển kể cả trên đảo lẫn dưới hồ.

PV: Vậy câu chuyện cho sinh sản bất động sản tại đặc khu thì sao thưa ông?

GS Đặng Hùng Võ: Đó cũng chính là điểm thứ hai theo tôi cần đổi thay, đó là câu chuyện sinh sản bất động sản tại các công ty hành chính kinh tế khác biệt, nhất là bất động sản ngao du nghỉ dưỡng. Đây là thời điểm chúng ta cần nhìn nhận rằng bất động sản ngao du nghỉ dưỡng có thuộc tính gần giống bất động sản nhà đất. Tất nhiên, dù có tính kinh doanh mạnh hơn bất động sản nhà đất, nhưng bất động sản ngao du nghỉ dưỡng lại có tính tạm trú, tính sử dụng có điểm tương tự như nhà đất. Vì vậy bất động sản nghỉ dưỡng nên được vận dụng một chế nhạo độ giống với bất động sản nhà đất, nghĩa là được sử dụng vô thời hạn.

Để kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài vào các khu vực này thì nên đưa ra thời hạn sử dụng đất là 99 năm như một số đặc khu khác trên trái đất, còn đối với các nhà đầu tư trong nước thì nên là vô thời hạn. Đó là phương pháp để chúng ta khuyến khích bất động sản ngao du nghỉ dưỡng sinh sản mạnh ở 3 đặc khu.

PV: Ông vừa đề cập tới vấn đề hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài tới với đặc khu. Vậy theo ông, chi tiết hơn nữa ta cần làm gì để có những chế nhạo độ khác biệt, những chế nhạo độ thực thụ “mở” để chào đón được nhà đầu tư quốc tế?

GS Đặng Hùng Võ: Về căn bản, chế nhạo độ của chúng ta đã khá “mở” rồi, là một trong những nhà nước có chế nhạo độ cho người nước ngoài mua nhà “mở” nhất trong khu vực, nếu chúng ta thực thi tốt. Đương nhiên chúng ta có thể “mở” hơn nữa, bên cạnh cho người nước ngoài quyền mua, thời hạn chiếm hữu, được gia hạn… có ý kiến cho rằng nên cho người nước ngoài được quyền bán lại nhà đất tại vietnam cho người nước ngoài khác. Theo tôi đó cũng là một ý kiến có thể coi xét.

Tuy nhiên, ý kiến của tôi là chúng ta vẫn phải cải tiến cả Luật Nhà ở thúc đẩy tới việc cho người nước ngoài vào mua nhà tại vietnam, chi tiết là tại đặc khu, so với Luật Nhà ở hiện hành.

Việc thời hạn sử dụng đất lên tới 99 năm sẽ khuyến khích hấp dẫn dòng tiền từ nước ngoài vào đặc khu, không phải chỉ từ các nhà đầu tư mà còn từ các cá nhân người nước ngoài.

Cơ chế vượt trội cho đặc khu kinh tế:

Phú Quốc – một trong ba vị trí được quy hoạch thành đặc khu đã và đang hấp dẫn càng ngày càng nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế đầu tư vào các dự án bất động sản ngao du nghỉ dưỡng
Nhưng Luật Nhà ở hiện hành cho người nước ngoài quyền mua và được gia hạn, nhưng bên cạnh đấy chúng ta vẫn áp các mức “trần” như là tỷ trọng người nước ngoài chiếm hữu nhà đất tại một tầm thường cư không quá 30%, trong một khu cấp phường dự định 2.500 căn hộ thì người ngửng ngoài không được chiếm hữu quá 10% tức 250 căn. Nếu dân số một khu vực là 1 vạn người thì không được quá 10%, tức 1000 người…

Như vậy là, vẫn còn một số điều kiện đang gây ra những gian nan cho việc thực thi chế nhạo độ trên thực tại. Đối với các đặc khu, có nhẽ việc thực hành Luật Nhà ở cũng nên cởi bỏ một số điều kiện đối với trường hợp người nước ngoài mua nhà đất vietnam. Đương nhiên, đồng thời cũng dựa trên ý thức bất động sản ngao du nghỉ dưỡng được coi xét tương đương nhà đất.

Chúng ta nên coi các công ty hành chính – kinh tế khác biệt là một khu vực được sinh sản hoàn toàn hòa bình. Như vậy mới hấp dẫn được dòng tiền tài người nước ngoài vào, tạo điều kiện sinh sản mạnh cho đặc khu.

PV: Nhìn vào các đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nhìn vào kinh nghiệm của các nhà nước trên trái đất, thuận lợi thấy rằng có rất nhiều ưu đãi về thuế được nêu lên như thuế xuất nhập cảng, thuế thu nhập… vậy về thuế đất thì sao thưa ông? Phải chăng chúng ta cũng nên giảm hoặc miễn loại thuế này tại các đặc khu?

GS. Đặng Hùng Võ: Cần khẳng định rằng miễn giảm thuế là một trong những chế nhạo độ lớn của các đặc khu, thậm chí có nhiều nơi còn miễn cục bộ thuế thương nghiệp, xuất nhập cảng cũng được miễn, nhưng thuế đất là phải có.

Thuế đất của chúng ta hiện giờ rất thấp, không đáng kể gì cả. Thậm chí ở các đặc khu, tôi nghĩ rằng đang sinh ra một lo ngại là nếu chúng ta vẫn giữ thuế đất như ngày nay thì lấy tiềm lực ở đâu để sinh sản cho đặc khu. Một thành thị muốn có sinh khí thì phải có thuế, thuế đó nuôi dưỡng sự sinh sản của thành thị, nhưng chúng ta đã làm mất đi tiềm lực để sinh sản một thành thị, chúng ta toàn kêu gọi ODA, rồi huy động ngân sách chỗ này chỗ kia để sinh sản hạ tầng thành thị, điều này rất vô lý. Và chúng ta đang chấp thuận sự vô lý này tới mức thành thị chẳng thể sinh sản nổi.

Chúng ta có thể vận dụng nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư tại đặc khu nhưng riêng với thuế đất thì tôi nghĩ không nên có chế nhạo độ miễn giảm hơn nữa. Nhà đầu tư cũng không tính tới phương án miễn giảm đó, vì có thuế đất thì mới sinh sản được hạ tầng và có hạ tầng thì các dự án của họ mới có giá trị, giá trị mới tăng lên.

PV: Trong 3 vị trí được dự định sẽ xây đắp thành công ty hành chính – kinh tế khác biệt ông kiểm tra thế nào về tiềm năng của Vân Đồn?

GS.Đặng Hùng Võ: Phải công nhận rằng Vân Đồn là vùng kinh tế ven hồ rất tiềm năng, bởi nó có một phần đảo rất lớn gắn với Bái Tử Long và Hạ Long nghĩa là gắn với một vùng hồ và rất nhiều đảo. Bản thân Vân Đồn cũng là một hòn đảo lớn, nó sẽ tạo ra điểm nhấn ở phía Bắc Quảng Ninh, mà hiện giờ Quảng Ninh cốt tử lại đang tập kết sinh sản khu vực Hạ Long, tức phía Nam Quảng Ninh.

Cơ chế vượt trội cho đặc khu kinh tế:

Vân Đồn cũng có rất nhiều tiềm năng
Tuy nhiên Vân Đồn vẫn chưa được nhìn nhận đúng về tiềm năng sinh sản kinh tế, khác biệt là thúc đẩy tới sinh sản ngao du bất động sản ngao du nghỉ dưỡng. Bởi Vân Đồn ở phía Bắc và chúng ta còn nặng tư duy ngao du một mùa, là mùa hè. Chúng ta chưa có tư duy nghỉ đông, dù trên trái đất định nghĩa này không còn lạ lẫm. Vấn đề là chúng ta đi nghỉ, còn chúng ta chơi gì vào mùa đông tại Vân Đồn thì lại là câu chuyện của các nhà đơn vị, nhà đầu tư tại nơi này.

Đánh giá tương quan cả Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, mỗi nơi đều có một địa thế và khoáng sản khác nhau, phong cảnh ngao du khác nhau, nhưng lại có một điểm tầm thường rất quan yếu là tính nguyên sơ, và theo tôi đó là điều quý nhất. Bởi chúng ta phải dựa vào tính hoang sơ của tự nhiên thì chúng ta mới có được một cái phong cảnh ngao du khác biệt, trở thành tiền đề cho sinh sản các đặc khu riêng của chúng ta.

Chúng ta không cần xây đắp những Singapore thu nhỏ, bởi nếu đâu cũng như Singapore thì sẽ chẳng thể hấp dẫn được cả khách ngao du cũng như nhà đầu tư quốc tế nữa, như thế thì sẽ chỉ trở thành nhàm chán thôi, chúng ta chỉ cần xây đắp tốt 3 đặc khu của riêng chúng ta.

– Xin cảm ơn ông!


Reatimes.vn