TIN TỨC

Công bố quy hoạch khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Đây là khu nông nghiệp vận dụng kĩ nghệ cao dịch vụ sinh sản cho tỉnh giấc Phú Yên và vùng duyên hải Nam Trung bộ, tụ họp vào lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản đóng gói nông phẩm, sinh sản chế phẩm sinh vật học và thức ăn chăn nuôi.

Đây cũng là khu vực thực hành các hoạt động như: nghiên cứu vận dụng, thử nghiệm, biểu diễn mô hình và chuyển giao quy trình kĩ nghệ sinh sản, đóng gói vật phẩm nông nghiệp vận dụng kĩ nghệ cao, huấn luyện nhân công kĩ nghệ cao ngành nông nghiệp.

Khu nông nghiệp vận dụng kĩ nghệ cao Phú Yên được xây đắp tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa với quy mô thời đoạn 1 là 460 ha gồm 7 khu công dụng; trong đó, khu đầu tư sinh sản vật phẩm nông nghiệp vận dụng kĩ nghệ cao có quy mô 306,6 ha.

Từ nay tới năm 2020, khu nông nghiệp vận dụng kĩ nghệ cao Phú Yên được đầu tư hơn 520 tỷ đồng để xây đắp chuỗi hệ thống thủy lợi Lỗ Chài 1 và 12 km đường ống cấp nước; thi công đường liên lạc nội bộ dài hơn 3,8 km; chuỗi hệ thống điện chiếu sáng; trạm cấp nước sạch 100 m3/ngày đêm; xây đắp Trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp kĩ nghệ cao, khu xử lý chất thải; nhà điều hành và một số hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật khác.

Đến nay, khu nông nghiệp vận dụng kĩ nghệ cao Phú Yên lôi cuốn 7 dự án đầu tư; trong đó, 4 dự án đã đi vào hoạt động gồm: dự án khu nông nghiệp kỹ thuật cao Đài Loan (Trung Quốc) của Công ty TNHH Phát triển nông kiến Kuan- Lien; dự án cơ sở chăn nuôi gà kĩ nghệ của công ty chăn nuôi gà sạch Đồng Lợi; trạm thực nghiệm sinh vật học của Trung tâm vận dụng và chuyển giao kĩ nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên) và trang trại trồng cây ăn quả Sơn Ngọc.

Ba dự án còn lại đang triển khai lập thủ tục đầu tư hoặc có chủ trương đầu tư.


TTXVN