TIN TỨC

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Cụ thể, điều chỉnh mục đích của Quy hoạch bổ sung tác dụng giáo dục, tập huấn tại Khu Dịch vụ ngao du tổng thích hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng của Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc vn và làm cơ sở để thực hành việc đầu tư xây đắp Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc.

Điều chỉnh 3 nội dung

Nội dung điều chỉnh quy hoạch gồm: Điều chỉnh, bổ sung tác dụng Khu Dịch vụ ngao du tổng thích hợp; ranh giới quy hoạch; định hướng không gian kiến trúc phong cảnh.

Theo đó, Khu Dịch vụ ngao du tổng thích hợp là khu phức thích hợp các dịch vụ ngao du tổng thích hợp, sport có quy mô lớn, phối thích hợp với hoạt động giáo dục, tập huấn nhằm khẩn hoang có hiệu quả không gian phong cảnh tự nhiên, tăng tính quyến rũ của dự án, thú vị đầu tư tạo ra.

Diện tích Khu Dịch vụ ngao du tổng thích hợp được điều chỉnh, bổ sung với tổng quy mô là 138,89 ha, trong đó, quy mô cơ sở giáo dục, tập huấn là 13,5 ha.

Theo định hướng không gian kiến trúc phong cảnh, việc đầu tư xây đắp cơ sở giáo dục, tập huấn tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc vn phải tuân hành các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc, ăn nhập với quy định về không gian, phong cảnh kiến trúc tổng thể Quy hoạch bình thường xây đắp Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc vn đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt tại Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 15/9/2010; hạn chế tối đa việc san lấp làm đổi thay địa hình, đồng thời trồng cây tạo phong cảnh tự nhiên hiện có; tạo không gian liên kết giữa cơ sở tập huấn, giáo dục với không gian bình thường các khu tác dụng và tổng thể Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc vn.

Các nội dung khác tác động tới Quy hoạch bình thường xây đắp Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc vn thực hành theo quy định tại Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 15/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy hoạch bình thường xây đắp Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc vn đặt mục đích xây đắp Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc vn là trọng tâm hoạt động văn hóa, sport, ngao du mang tính nhà nước; nơi tập trung tái hiện, giữ gìn, phát huy và khẩn hoang các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc vn; đẩy mạnh tình kết đoàn, sự hiểu biết lẫn nhau, giáo dục lòng kiêu hãnh dân tộc và tình ái quê hương giang sơn của công dân vn; đẩy mạnh tình hữu hảo, hiệp tác và đàm luận văn hóa với các dân tộc trên quả đât; dịch vụ nhu cầu thăm quan, ngao du và nghiên cứu của quần chúng trong nước và khách quốc tế; xây đắp một trọng tâm ngao du, dịch vụ, ngơi nghỉ, vui chơi tiêu khiển có quy mô lớn, đồng bộ tạo không gian đầu tư quyến rũ, khẩn hoang các lợi thế sẵn có về khoáng sản văn hóa, tự nhiên tạo động lực tạo ra vững bền…

PV