TIN TỨC

Dự án Phước Kiển ‘làm khổ’ Quốc Cường Gia Lai

Mở đầu phiên giao tế ngày 4/7 tình trạng bán tháo cũ kĩ phiếu QCG của Công ty cũ kĩ phần Quốc Cường Gia Lai vẫn tiếp tục diễn ra với hơn 2 triệu cũ kĩ phiếu “treo” tại mức giá sàn, trong khi khối lượng khớp lệnh chưa tới 80.000 cũ kĩ phiếu.

Đà lao dốc của cũ kĩ phiếu này khởi đầu sau phiên họp Đại hội đồng cũ kĩ đông thường niên năm 2017, diễn ra ngày 29/6. Tính cả phiên giao tế sáng bữa nay (4/7) cũ kĩ phiếu QCG đã mất hơn 20% giá trị so với mức đỉnh hơn 29.000 đồng, tương đương với giá trị vốn hóa của tổ chức này giảm hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo một số nhà đầu tư trên hoạt động mua bán, trạng thái bị động của cũ kĩ phiếu QCG bắt nguồn từ thông báo đính chính của bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai ảnh hưởng tới dự án Phước Kiển và kế hoạch kinh doanh tham vọng trong năm nay. Tại phiên họp thường niên mới tổ chức, bà Loan đã khẳng định vẫn chưa đặt bút ký hiệp đồng sang nhượng dự án này, vì còn nhiều điều kiện buộc ràng phải thương thảo thêm.

du-an-phuoc-kien-lam-kho-quoc-cuong-gia-lai

Vốn hóa hoạt động mua bán của Quốc Cường Gia Lai đã mất hơn 1.000 tỷ đồng kể từ sau phiên họp Đại hội đồng cũ kĩ đông thường niên 2017.

Từ đầu bốn tuần 4 tới nay, cũ kĩ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai đã tăng gần 5 lần từ mức hơn 6.000 đồng lên gần 30.000 đồng mỗi cũ kĩ phiếu, thời đoạn bùng nổ gắn liền với thông báo chuyển nhượng dự án Phước Kiển và kỳ vọng vào khoản lợi nhuận đột biến.

Theo thông báo bổ sung được đưa ra trong ban bố tài chính đã kiểm toán năm 2016, Quốc Cường Gia Lai cho biết đang trong quá trình thương thuyết chuyển nhượng cục bộ dự án này cho Sunny Island, dự định sẽ hoàn thành trong năm 2017. Công ty cũng nhận tạm ứng tổng cộng 50 triệu USD (1,150 tỷ đồng) từ Sunny vào cuối bốn tuần 3.

Khoản tiền này sau đó đã được sử dụng để tất toán khoản vay với Ngân hàng BIDV và sẽ được cấn trừ vào giá trị chuyển nhượng trong mai sau khi việc thương thuyết hoàn thành.

Cùng với việc khẳng định chưa chuyển nhượng dự án tại phiên họp thường niên mới đây, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai cho biết, dự án này có thể được xử lý theo 2 hướng, bán 100% dự án hoặc cộng tác đầu tư. Và có kỹ năng phải tới đầu năm 2018, quyết định chính thức mới được ban bố, thay vì thông báo hoàn thành chuyển nhượng trong năm 2017 đã đưa ra trước đó.

Tuy nhiên, dù “số mệnh” của Phước Kiển vẫn chưa được định đoạt rõ ràng, dự án này vẫn tiếp tục đẩy Quốc Cường Gia Lai vào thế khó.

Từ thực trạng dòng tiền tài tổ chức trong nhiều năm gần đây, kỹ năng Quốc Cường Gia Lai có thể thu xếp được hơn 1.000 tỷ đồng để tính sổ khoản tạm ứng nếu không thực hành chuyển nhượng là điều rất khó thực hành. Nhưng nếu việc chuyển nhượng trong trường hợp chưa hoàn thành giải tỏa mặt bằng dự án thì khoản tiền phạt mà tổ chức phải chịu cũng không hề nhỏ, khoảng 25 triệu USD.

Theo ban bố tài chính trong 3 bốn tuần đầu năm, giá trị BĐS dở dang của dự án Phước Kiển ghi nhận hơn 4.300 tỷ đồng, tương đương hơn 50% tổng của cải của tổ chức.

Là dự án có quỹ đất lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai, nhưng dù đã triển khai 8 năm ròng tổ chức vẫn chưa thể hoàn thành khâu giải tỏa mặt bằng. Tỷ lệ này tới năm 2017 mới đạt 92% và vẫn còn 8% quy mô đất chờ thương thuyết.

Bên cạnh đó, năm 2017 tổ chức cũng đặt kế hoạch tham vọng với doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 57% so với doanh thu thực hành năm 2016. Lợi nhuận trước thuế dự định 720 tỷ đồng, tăng vượt bậc so với thực tại đạt được chỉ một vài chục tỷ đồng của năm trước.

Dù vậy, kết quả kinh doanh trong quý trước hết của năm 2017 lại cho thấy viễn tượng trái ngược. Quốc Cường Gia Lai ghi nhận gần 270 tỷ đồng doanh thu, gấp 3 lần cùng kỳ, nhưng lợi nhuận chỉ đạt hơn 2,4 tỷ. So với kế hoạch được ban bố, tổ chức mới hoàn thành được 0,3% kế hoạch lợi nhuận sau 3 bốn tuần đầu năm.

Trong 5 năm gần đây, thực tại cũng chưa có năm nào Quốc Cường Gia Lai hoàn thành kế hoạch kinh doanh do chính Hội đồng quản trị đề ra. Gần đây nhất là năm 2016 tổ chức đề ra mục đích đạt 100 tỷ đồng lợi nhuận, nhưng tới hết năm chỉ đạt hơn 44 tỷ.

Một thử thách khác cho Quốc Cường Gia Lai là dòng tiền và lợi quyền cho các cũ kĩ đông. Cùng với kế hoạch kinh doanh tăng mạnh, tổ chức cũng đề nghị chia cũ kĩ tức năm 2017 tỷ trọng 25% (15% bằng tiền và 10% bằng cũ kĩ phiếu) và sẽ thực hành tạm ứng cũ kĩ tức với tỷ trọng 8,6% trong thời kì tới.

Tuy nhiên, khoản mục tiền và tương đương tiền tính tới cuối quý I mới chỉ đạt hơn 100 tỷ đồng, so với số tiền cần để tạm ứng cũ kĩ tức (theo tỷ trọng 8,6%) khoảng 240 tỷ đồng. Điều này có nghĩa các cũ kĩ đông sẽ phải chờ tới khi tổ chức thu xếp được dòng tiền thêm 140 tỷ từ hoạt động kinh doanh trong thời kì tới để nhận được phần tạm ứng này.

Theo ban bố lưu chuyển tiền tệ trong quý trước hết của năm 2017, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của tổ chức ghi dương hơn 1.600 tỷ đồng, cốt tử từ khoản tạm ứng và được cấn trừ với dòng tiền âm từ hoạt động tài chính để chi trả nợ vay. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 1,3 tỷ đồng.

Minh Sơn