TIN TỨC

Giáo hội Anh đầu tư tốt hơn Đại học Harvard

Tổng các khoản tài trợ cho Giáo hội đạt gần 1 tỷ bảng (khoảng 1,3 tỷ USD) trong năm 2016. Các Ủy viên Hội đồng Giáo hội chịu bổn phận quản lý số tiền này.

Họ đã đầu tư hơn 30% số tiền này vào hoạt động mua bán chứng khoán và 30% vào BĐS. Giáo hội Anh chỉ giữ lại 10% tiền mặt và các của cải tương tự.

Theo đó, giá trị các khoản đầu tư này đã tăng 17,1%, cao hơn cả các công ty, quỹ tương tự, cũng như chỉ số Dow Jones và S&P 500. Giáo hội Anh đạt được một năm chiến thắng trong đầu tư nhờ sự bình phục mạnh mẽ của các hoạt động mua bán mới nổi, các công ty nhỏ Mỹ, công ty cũ kĩ phẩn tư nhân…

giao-hoi-anh-dau-tu-tot-hon-dai-hoc-harvard

Các khoản đầu tư của Giáo hội Anh cho lợi nhuận tốt hơn các công ty trong Ivy League.

Tiền tài trợ thường được các Giáo hội, trường đại học và các công ty phi lợi nhuận tái đầu tư nhằm tạo ra lợi nhuận cho các hoạt động của họ. Năm ngoái, Giáo hội Anh đã chi 230 triệu bảng (khoảng 300 triệu USD) cho các hoạt động của ở dọc đường, trả lương giáo sĩ và nhiều phí tổn khác.

Tuy nhiên, số tiền tài trợ còn lại của Giáo hội Anh vẫn nhiều hơn các công ty thuộc Ivy League như Đại học Harvard và Đại học Yale. Đại học Harvard đã ghi nhận lỗ 2% trong 36 tỷ USD tài trợ trong tài khoá 2015.

Công ty Harvard Management quản lý hơn 13.00 quỹ của trường đại học này đã đổ lỗi cho hoạt động mua bán cô động, lãi suất thấp… Trong khi đó, Đại học Yale cũng chỉ sản xuất được 3,4% số tiền được tài trợ.

Nhiều chuyên gia đánh giá thời kì đến khoảng cách về giá trị các khoản đầu tư giữa ba công ty này có thể bị thu hẹp. Trong một thập kỷ qua, giá trị các khoản đầu tư của Giáo hội Anh tăng 8,3%, còn Đại học Harvard tăng 5,7% và Đại học Yale tăng 8,1%.

Cả ba công ty này đều bị hạn chế các lĩnh vực đầu tư. Ví dự như Giáo hội Anh không được đầu tư vào vũ khí, bài bạc, thuốc lá, cho vay lãi suất cao, khai hoang than đá…

Anh Tú(CNN)