TIN TỨC

Gỗ Trường Thành khởi sắc sau khi ‘thay máu’ dàn lãnh đạo

Báo cáo tài chính thống nhất vừa được Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã CK: TTF) ban bố cho thấy, doanh thu thuần của công ty này trong quý I đạt 212 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm gần 17 tỷ đồng. Dù tiếp tục lỗ nhưng kết quả này cho thấy dấu hiệu khởi sắc trong hoạt động kinh doanh của Gỗ Trường Thành bởi nhờ tiết giảm đáng kể giá vốn bán hàng, tổn phí tài chính và quản lý công ty nên lợi nhuận sau thuế đã tăng gấp 10 lần kỳ công bố liền kề trước đó. Lỗ sau thuế chưa phân chia của tổ chức là 1.432 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm.

Đáng lưu ý là trong kỳ công bố này, ước tính các khoản tiền phải thu của đối tượng mua hàng, ứng trước cho người bán… lên tới 830 tỷ đồng nhưng tổ chức không trích lập đề phòng phải thu khó đòi.

Theo lý giải của ban chỉ huy Gỗ Trường Thành, tổ chức khẳng định kiên cố sẽ thu hồi được số tiền này do cuối năm 2016, một nhà đầu tư đã ký thoả thuận hỗ trợ và chuẩn bị đảm bảo kỹ năng thu hồi các khoản nợ phải thu với tổng số tiền dự định là 400 tỷ đồng. Đổi lại, nhà đầu tư này được quyền ưu tiên mua cổ phiếu khi tổ chức sản xuất trong mai sau. Gần đây nhất, một cá nhân khác cũng đứng ra cam kết nội dung tương tự và đồng ý dùng số tiền đã cho tổ chức vay trong năm trước (ước tính 300 tỷ đồng) để đảm bảo cho số tiền phải thu hồi.

Hoạt động kinh doanh của Gỗ Trường Thành có dấu hiệu bình phục sau biến cố khởi đầu từ khoản lỗ đột biến hơn nghìn tỷ đồng trong quý II năm trước. Sau khi ra quyết định kết thúc nhân cách thành viên Hội đồng quản trị và chuẩn y phương án khắc phục hậu quả theo đơn đề nghị của cha con ông Võ Trường Thành, tổ chức bổ dụng hàng loạt nhân sự cấp cao mới. Đến giữa 04 tuần 4 năm nay, tổ chức tiếp tục “thay máu” dàn chỉ huy bằng việc chuẩn y đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Vũ Tuyết Hằng và bổ dụng thay thế chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

Phương Đông