TIN TỨC

Hơn 2.200 tỷ đồng xây đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa

Mục tiêu của Dự án là nhằm từng bước hoàn chỉnh đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch, phát huy hiệu quả nguồn vốn quốc gia đã đầu tư, kết nối các tỉnh giấc khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, vùng kinh tế trọng tâm phía Nam và Tây Nam Bộ, dịch vụ nhu cầu vận chuyển, từng bước hoàn chỉnh màng lưới liên lạc, dịch vụ tạo ra kinh tế – xã hội, bảo đảm bình an quốc phòng trong khu vực Dự án khái quát và các tỉnh giấc Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Long An nói riêng.

Dự án được thực hành tại các tỉnh giấc Bình Dương, Tây Ninh và Long An với diện tích gồm đầu tư các hạng mục còn lại (không bao gồm cầu vượt Quốc lộ 13, cầu vượt Quốc lộ 22, phần đường thuộc nút giao Quốc lộ 22) của Dự án Đầu tư xây đắp đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa, thuộc các tỉnh giấc Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Long An.

Việt Thắng