TIN TỨC

Moody’s nâng xếp hạng triển vọng VIB

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service vừa ban bố công bố giữ nguyên mức xếp hạng của VIB và 7 ngân hàng vn, đồng thời nâng triển vọng xếp hạng tiền gửi nội tệ, sản xuất tiền gửi nội tệ và ngoại tệ của VIB từ bất biến lên hăng hái.

moodys-nang-xep-hang-trien-vong-vib

Moody’s nâng xếp hạng triển vọng VIB từ bất biến lên hăng hái.

Theo công bố, VIB tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có chỉ số xếp hạng tín nhiệm cao nhất trong chuỗi hệ thống Ngân hàng vn. Đây là tín hiệu hăng hái cho thấy sự kiểm tra của Moody’s đối với những chuyển biến trong không gian kinh doanh khái quát và hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói riêng.

Năm 2016, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 702 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015 và vượt 4% so với kế hoạch. Tổng của cải đạt 104,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2015, đạt 116% kế hoạch. Tín dụng đạt gần 70.000 tỷ, tăng 25%.

Các chỉ số bình an như tỷ trọng LDR và tỷ trọng huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn tuần tự ở mức 65,6% và 47,1%, đều nằm trong ngưỡng bình an theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Nhà băng vừa công ty Đại hội cũ kĩ đông và chốt phương án chia cũ kĩ tức tương đương 44,6% vốn điều lệ, trong đó dự định chia cũ kĩ tức tiền mặt 5% và cũ kĩ phiếu thưởng 39,6%. VIB cũng trình Đại hội cũ kĩ đông kế hoạch huy động vốn cấp 2 có thời hạn có thể lên tới 10 năm, với khối lượng tối đa 7.000 tỷ, nhằm đẩy mạnh hệ số CAR và các chỉ số bình an khác cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.

Tiến Dũng