Nhà đất công dôi dư sẽ được xử lý như thế nào?

Việc bán của cải trên đất, chuyển nhượng quyền dùng đất của cơ quan, tổ chức, tổ chức được thực hành trong trường hợp nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu dùng sau khi sắp xếp lại…


Đó là quy định trong Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành quy định việc sắp xếp lại, xử lý của cải công.

nhà đất công,tài sản công,ô tô công,di dời trụ sở
(Ảnh minh họa)


Nghị định này quy định về việc sắp xếp lại, xử lý các loại của cải công gồm: Đất, nhà, công trình và các của cải khác gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức, tổ chức và công ty đang điều hành, dùng (trừ nhà, đất của tổ chức cổ phần được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc nhận chuyển nhượng hợp pháp sau thời điểm được cấp có thẩm quyền chuẩn y phương án cổ phần hóa; nhà, đất thuê, thuê lại, nhận góp vốn, nhận giữ chộ, mượn của các tổ chức, tư nhân khác và nhà, đất khác không phải của cơ quan, tổ chức, tổ chức, công ty); xe ô tô; máy móc, thiết bị và của cải công khác tại cơ quan, tổ chức, tổ chức.


Được phép bán nhà, đất dôi dư của cơ quan nhà nước


Nghị định quy định rõ các hình thức xử lý nhà, đất khi thực hành sắp xếp lại, gồm: Giữ lại tiếp diễn dùng; Thu hồi; Điều chuyển; Bán của cải trên đất, chuyển nhượng quyền dùng đất; Chuyển mục đích dùng đất; Chuyển giao về địa phương để điều hành, xử lý; Tạm giữ lại tiếp diễn dùng; Sử dụng nhà, đất để trả tiền cho nhà đầu tư khi thực hành công trình đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao; Hình thức khác.


Trong đó, việc bán của cải trên đất, chuyển nhượng quyền dùng đất của cơ quan, tổ chức, tổ chức được thực hành trong 2 trường hợp: Nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu dùng sau khi sắp xếp lại; Tạo nguồn vốn để đầu tư vun đắp, nâng cấp, cải tạo trụ sở khiến việc, cơ sở vật chất hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, tổ chức thuộc khuôn khổ điều hành của bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Việc bán của cải trên đất, chuyển nhượng quyền dùng đất của công ty được thực hành trong các trường hợp: Nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu dùng sau khi sắp xếp lại; tạo nguồn vốn để đầu tư vun đắp, nâng cấp, cải tạo văn phòng khiến việc, cơ sở vật chất cung cấp, buôn bán của công ty.


Thu hồi nhà đất công dùng sai mục đích


Nghị định 167 cũng quy định rõ đối với trường hợp xử lý nhà, đất dùng không đúng quy định. Theo đó, đối với nhà, đất đã sắp xếp khiến nhà đất không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương điều hành theo quy định, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, tổ chức, công ty phải thực hành di dời các hộ gia đình, tư nhân ra khỏi khuôn viên cơ sở vật chất nhà, đất để dùng đúng mục đích. Việc hỗ trợ đối với các hộ gia đình, tư nhân phải di dời (nếu có) thực hành theo quy định của luật pháp về bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.


Cơ quan, tổ chức, tổ chức, công ty có sứ mạng bắt buộc tổ chức khiến nhiệm vụ bồi hoàn, giải thể mặt bằng nơi có nhà, đất (tổ chức nhà sản xuất công về đất đai hoặc Hội đồng bồi hoàn, hỗ trợ và tái định cơ cấp huyện) để lập phương án bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của luật pháp về bồi hoàn, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.


Trường hợp dùng đa số cơ sở vật chất nhà, đất hoặc 1 phần cơ sở vật chất nhà, đất để cho mượn, cho thuê, cộng tác, buôn bán, liên doanh, liên kết và các hình thức dùng khác không đúng quy định mà có thể tách phần diện tích dùng không đúng quy định thành cơ sở vật chất độc lập thì xử lý thu hồi theo quy định.


Trường hợp dùng 1 phần cơ sở vật chất nhà, đất để cho mượn, cho thuê, cộng tác, buôn bán, liên doanh, liên kết và các hình thức khác không đúng quy định mà chẳng thể tách phần diện tích dùng không đúng quy định thành cơ sở vật chất độc lập thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, tổ chức, công ty kết thúc việc dùng nhà, đất không đúng quy định.


Sau khi kết thúc việc dùng nhà, đất không đúng quy định, cơ quan, tổ chức, tổ chức, công ty bắt buộc phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định này


Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có sứ mạng chỉ đạo cơ quan, tổ chức, tổ chức, công ty nộp đa số số tiền thu được từ việc cho thuê, cộng tác buôn bán, liên doanh, liên kết không đúng quy định vào ngân sách trung ương (đối với nhà, đất thuộc trung ương điều hành), vào ngân sách địa phương (đối với nhà, đất thuộc địa phương điều hành) theo quy định của luật pháp về ngân sách nhà nước.


Hồng Khanh

Vay vốn nhà ở xã hội: Chờ đến bao giờ?

Vay vốn nhà đất xã hội: Chờ đến bao giờ?

Chính sách về vốn cho nhà đất xã hội đã được vun đắp hơn nhưng đến nay thực tại vốn chưa có khiến người mua nhà mỏi mòn chờ

Nhiều nơi đã cấp phép xây dựng condotel theo hình thức căn hộ lưu trú

Nhiều nơi đã cấp phép vun đắp condotel theo hình thức căn hộ đang ký tạm trú

Trong vài năm trở lại đây xuất hiện loại hình nhà đất mới là condotel và officetel nhưng chưa được quy định điều chỉnh cụ thể

M&A được mùa, hàng trăm triệu USD chờ đổ vào bất động sản

M&A được mùa, hàng trăm triệu USD chờ đổ vào nhà đất

Theo JLL, hiện có hàng trăm triệu đô la đang chầu chực để đổ vào thị phần trong nước ở đa số các phân khúc, bao gồm nhà đất, văn phòng, bán buôn, khách sạn và khu công nghiệp.


anhdon11

No description.Please update your profile.

LEAVE A REPLY