TIN TỨC

‘Những gì APEC làm được vẫn còn cách xa mong đợi’

Tại diễn đài “Phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong APEC” mở đầu ngày 28/8, Thứ trưởng túc trực Bộ Ngoại giao – Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn cho rằng, dù khối đã có nhiều nỗ lực tăng mạnh sản xuất bao trùm thì những gì đã làm được vẫn còn cách xa trông mong của người dân.

“APEC chưa hình thành các chế độ đầy đủ để thúc đẩy bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội trong khi ba lĩnh vực này tùy thuộc và bổ trợ lẫn nhau”, Chủ tịch SOM APEC 2017 nói, đồng thời cũng cho rằng, APEC cần có cách tiếp cận chiến lược và đầy đủ, đồng đều cả 3 trụ cột bao trùm, gồm kinh tế, tài chính và xã hội.

“Hiệu quả của mỗi trụ cột sẽ sút giảm nếu 2 trụ cột kia không theo kịp. Ngược lại, nếu hiệu quả của một trụ cột được nâng cao sẽ ảnh hưởng thuận đến hai trụ cột còn lại”, ông Sơn nói thêm, đồng thời thổ lộ tin tưởng, khối sẽ hiện thực hóa mục đích xây đắp một cộng đồng “APEC bao trùm lấy người dân làm trọng điểm”.

nhung-gi-apec-lam-duoc-van-con-cach-xa-mong-doi

Thứ trưởng túc trực Ngoại giao – Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn cho rằng, những gì APEC làm được vẫn chưa đạt được kỳ vọng, mong mỏi của người dân.

Theo điều phối viên thường trú Liên phù hợp quốc tại vietnam – ông Kamal Malhotra, sản xuất bao trùm là một trọng tâm của chương trình nghị sự sản xuất vững bền đến năm 2030 của Liên phù hợp quốc, phản ảnh nguyên lý “không bỏ ai lại phía sau” và tầm nhìn về “xây đắp một nhân loại công bằng, đồng đẳng, bao dong, cởi mở và bao trùm về xã hội, trong đó mọi nhu cầu của những đối tượng dễ bị thương tổn nhất đều được phục vụ”.

Ông cũng cho biết, số người đói nghèo ở khu vực APEC đã giảm từ 204 triệu người năm 2005 xuống còn 185 triệu năm 2015. Tuy nhiên, nhiệm vụ của các Chính phủ không chỉ là hỗ trợ những người nghèo thoát nghèo mà còn cần đảm bảo rằng những đứa ở trên ngưỡng đói nghèo sẽ không rơi lại vào tình trạng đói nghèo.

Để APEC sản xuất vững bền trong thời đoạn sắp đến, ông cho rằng, các nền kinh tế trong khối cần tạo thêm nhiều việc làm có năng suất cao và thỏa đáng, tăng mạnh đầu tư vào tập huấn nghề, giáo dục bậc cao, hỗ trợ công ty nhỏ, thúc đẩy đồng đẳng giới và đảm bảo mọi nhân tố xã hội đều được tham dự vào sản xuất và hưởng các lợi ích của sản xuất…

Giám đốc nhà nước Ngân hàng Thế giới (WB) tại vietnam – ông Ousmane Dione thì nhấn mạnh về tầm quan yếu của sản xuất vững bền đối với các nền kinh tế APEC. Cho rằng APEC đã đạt được những chiến thắng quan yếu trong hơn 25 năm sản xuất, ngoài ra còn nhiều thử thách đang đặt ra đối với các thành viên như bất đồng đẳng ngày càng tăng, các vấn đề chuyển đổi khí hậu, bệnh dịch, xung đột…

5 nhân tố mang tính quyết định đối với sản xuất bao trùm được Giám đốc nhà nước WB tại vietnam chỉ ra, gồm đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với tăng lương và tạo thêm việc làm; gắn tăng trưởng với đầu tư vững bền vào loài người; đảm bảo bao trùm về tài chính; có các chế độ thu hẹp bất đồng đẳng kinh tế để không tạo ra đào thải xã hội; và tăng mạnh kết phù hợp chế độ ở tầm quốc tế và giữa các công ty đa phương trong lĩnh vực tăng trưởng bao trùm.

Ông Ousmane cũng khẳng định, WB sẵn sàng đồng hành với các đối tác trong khu vực trong nỗ lực sản xuất bao trùm.

Cùng ngày, tại hội thoại APEC về các hiệp nghị thương nghiệp khu vực và hiệp nghị thương nghiệp hòa bình (RTAs/FTAs) trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn khẳng định, những lợi ích từ RTA và FTA vào vai trò rất quan yếu trong tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế cũng như thương nghiệp và đầu tư trong khu vực.

Thực tế, các FTAs mang lại nhiều lợi ích hoành tráng cho các nước thành viên APEC trong sản xuất, tăng trưởng kinh tế, tiếp cận hoạt động mua bán, hấp dẫn FDI, cách tân thiết chế… Trước thử thách kinh tế khu vực và toàn cầu và dưới ảnh hưởng của cách mệnh công nghệ 4.0, vấn đề đặt ra là làm thế nào để có thể tranh thủ tối ưu các lợi ích kinh tế – xã hội của các FTAs, giảm thiểu những ảnh hưởng vô ích từ tổn phí điều chỉnh, sự bất đồng đẳng thu nhập ngày càng tăng…

Theo Chủ tịch Bùi Thanh Sơn, hiện các thành viên APEC tham dự tổng cộng 165 FTA và RTA, trong đó có 62 hiệp nghị là giữa các thành viên APEC. Khối đang phấn đấu hoàn tất các mục đích Bogor về hòa bình hóa và thuận lợi hóa thương nghiệp và đầu tư vào năm 2020, cũng như triển khai các bước sẵn sàng hướng đến thành lập khu vực thương nghiệp hòa bình toàn châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP).

Anh Minh