TIN TỨC

Nợ xấu bất động sản giảm mạnh

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ huy các công ty tín dụng hăng hái xử lý nợ xấu, khác biệt là nợ xấu trong lĩnh vực BĐS, nên tỷ trọng nợ xấu đầu tư kinh doanh BĐS đã giảm mạnh từ 7,05% năm 2013, tới nay còn 4,06%.

Theo thây mặt Vụ Tín dụng, để sản xuất hoạt động mua bán BĐS sản xuất lành mạnh, vững bền cần vận dụng đồng thời nhiều giải pháp.

Cụ thể, tiếp tục thay đổi, nâng cao chất lượng công việc quy hoạch và thông tin công khai; rà soát các quy định, canh tân thủ tục hành chính, rút ngắn thời kì coi xét, thông qua dự án của các cơ quan công dụng để tăng nguồn cung nhà đất xã hội, nhà đất thương nghiệp có quy mô làng nhàng, giá sàn vừa phải; tiếp tục, rà soát hoàn thành các văn bản pháp lý tương tác tới lĩnh vực BĐS, khác biệt các quy định tương tác tới một số vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn như condotel, officetel…, thế chấp của cải gắn liền với đất tại các ngân hàng nước ngoài…

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Theo Đức Thành

Báo Đầu tư Bất động sản