TIN TỨC

Ông Nguyễn Đức Hưởng từ nhiệm Phó chủ tịch LienVietPostBank

Đại hội cũ kĩ đông thất thường của Ngân hàng TMCP Liên Việt ngày 24/4 vừa quyết định chuẩn y việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ toạ túc trực Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Đức Hưởng và ông Phạm Hải Âu – Trưởng ban Kiểm soát.

ong-nguyen-duc-huong-tu-nhiem-pho-chu-tich-lienvietpostbank

Ông Nguyễn Đức Hưởng rời nhà băng Liên Việt sau 10 năm gắn bó.

Ngân hàng này cho biết, việc đổi thay nhân sự này sẽ không thúc đẩy đến hoạt động của LienVietPostBank. Dù không giữ cương vị Phó chủ toạ túc trực Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đức Hưởng vẫn tham dự hoạt động của LienVietPostBank với vai trò cố vấn cao cấp. Đồng thời, ông Hưởng sẽ tập hợp các công việc quan yếu của Hiệp hội Mắc ca vietnam trong thời kì đến với vai trò Phó chủ toạ túc trực Hiệp hội và theo cắt cử, biệt phái nhận nhiệm vụ mới của Ngân hàng Nhà nước (nếu có).

Ông Nguyễn Đức Hưởng sinh năm 1962, tại Phú Thọ, gia nhập Ngân hàng Liên Việt (sau này là LienVietPostBank) mới ở thời đoạn trù bị năm 2007. Hiện ông Hưởng chiếm đoạt hữu hơn 22 triệu cũ kĩ phiếu LVB, chiếm đoạt tỷ trọng 3,37%.

Tính đến 31/3/2017, tổng của cải của LienVietPostBank đã đạt trên 138.000 tỷ đồng, tổng huy động vốn trên 127.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt trên 93.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt gần 470 tỷ đồng.

Anh Minh