TIN TỨC

Sau kiểm toán, lợi nhuận và nợ xấu Sacombank đều tăng

Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa ban bố công bố tài chính thống nhất đã kiểm toán 6 04 tuần đầu năm với lợi nhuận sau thuế tăng thêm 10% so với công bố tự lập trước đó, lên gần 464 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước chỉ đạt hơn 2,5 tỷ đồng.

sau-kiem-toan-loi-nhuan-va-no-xau-sacombank-deu-tang

Lợi nhuận sau soát xét của Sacombank tăng một vài chục tỷ đồng. Ảnh: PV.

Lợi nhuận tăng do nhiều duyên cớ, trong đó thu nhập lãi thuần từ phục vụ tăng 10 tỷ so với trước soát xét, đạt 839,8 tỷ đồng; mảng trao đổi chứng khoán kinh doanh và đầu tư mang về hơn 135 tỷ đồng…

Liên quan tới nợ xấu, công bố kiểm toán cho thấy, tổng số nợ xấu của Sacombank tăng thêm 19%, từ 13.902 tỷ đồng lên 16.488 tỷ, nâng tỷ trọng nợ xấu từ 6,73% lên 7,54%.

Trong đó, đa số con số tăng nằm ở nợ nhóm 5 (nợ có kỹ năng mất vốn) từ 8.415 tỷ đồng lên 11.305 tỷ. Bên cạnh đó, trong 197.249 tỷ đồng dư nợ đủ tiêu chuẩn có khoảng 4.630 tỷ là dư nợ của các khoản vay nằm trong Đề án tái cơ cấu được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

Trong kỳ nhà băng đã bán thêm 1.620 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC nâng giá trị trái phiếu VAMC lên 38.758 tỷ, trong đó đã trích lập đề phòng 1.674 tỷ đồng.

Tính tới 30/6, tổng của cải của nhà băng này đạt 355.813 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm. Cho vay đối tượng mua hàng đạt 218.542 tỷ, tăng 9,9%; tiền gửi của đối tượng mua hàng đạt 317.368 tỷ đồng, tăng 8,8%.

Lệ Thanh