TIN TỨC

SHB chung tay bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tại Nam Định

Lễ đón bằng UNESCO ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” vừa diễn ra tại Nam Định.

Ông Nguyễn Văn Lê – Tổng giám đốc SHB san sẻ, tín ngưỡng thờ Mẫu được thực hiện ở nhiều địa phương trên cả nước bởi các giá trị nhân bản cao đẹp. Đây không chỉ là một di sản cần phải được bảo tàng mà còn là nét văn hóa cần được các thế hệ giữ gìn, phát huy.

polyad

Ngân hàng SHB là công ty đồng hành cùng sự kiện văn hóa vừa diễn ra tại Nam Định.

Là một trong những nhà băng thương nghiệp có vận tốc sản xuất mạnh mẽ qua từng năm, gặt hái nhiều chiến thắng nhờ chiến lược sản xuất đầy đủ song hành với mục đích sản xuất vì lợi ích của cộng đồng, SHB luôn quan tâm và đóng góp vào sự sản xuất kinh tế, xã hội, sự cực thịnh bình thường của giang sơn.

Trong đó, nhà băng luôn ủng hộ việc giữ gìn các di sản văn hóa của dân tộc. Đó là lý do SHB đồng hành cùng sự kiện UNESCO ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể” như cam kết bình thường tay bảo tàng, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Thanh Thư