Chính thức cho vay mua nhà ở xã hội lãi suất 4,8%/năm

– Ngân hàng Chính sách xã hội đã chính thức triển khai chương trình cho vay mua bất động sản xã hội (NƠXH) trên khuôn khổ toàn quốc với lãi suất 4,8%/năm.

Lãi suất vay mua bất động sản xã hội 4,8%/năm
Năm 2018: Lãi suất cho vay mua bất động sản xã hội 5%
Vay vốn bất động sản xã hội: Chờ đến bao giờ?

Thông tin trên tạp chí ngày 11/4, ông Nguyễn Văn Lý – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết, thực hành chỉ đạo của Thủ tướng, NHCSXH đã chính thức triển khai chương trình nguồn đầu tư này để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng.

Theo lãnh đạo NHCSXH, năm 2018, NHCSXH được sắp xếp vốn 500 tỉ đồng. NHCSXH cũng sẽ huy động thêm 500 tỉ đồng nữa, tổng cộng là 1.000 tỉ đồng để bước đầu triển khai chương trình NƠXH. Nguồn vốn đã phân bổ vốn cho các địa phương.

nhà ở xã hội,ngân hàng chính sách,vay vốn,mua nhà
Dự án bất động sản xã hội tại tỉnh Thái Bình do Công ty cổ phần đầu tư lớn mạnh nhà HUD2 là công ty điều hành triển khai thực hành đầu tư và buôn bán (Ảnh: H.Khanh).

Đại diện NHCSXH cũng cho biết, do nguồn vốn ít khi mà nhu cầu vay lớn nên đa số các giấy má được xét đủ điều kiện vay thì sẽ được giải ngân giả như nhu cầu vay ít hơn hoặc bằng nguồn vốn được phân bổ. Trong trường hợp nhu cầu vay lớn hơn nguồn vốn thì sẽ chấm điểm theo tiêu chí và có những đối tượng sẽ được dành đầu tiên như người chưa có nhà, gia đình có nhiều người tham dự đội ngũ vũ trang dân chúng… Nếu nhiều trường hợp cùng điểm thì tiến hành bốc thăm khách quan, công khai.

Như vậy, những người có nhu cầu vay mua bất động sản xã hội với mức lãi suất ưu đãi trên có thể tiến hành giấy má vay vốn ngay. Hiện nay, lãi suất cho vay của chương trình là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Đối tượng được vay vốn

Người có công với cách mệnh theo quy định của luật pháp về ưu đãi người có công với cách mệnh; Người thu nhập phải chăng, hộ nghèo, cận nghèo tại bản đồ thành thị; Người cần lao đang khiến việc tại các công ty trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan trình độ công nghệ, bộ đội nhiều năm kinh nghiệm, người cần lao trong cơ quan, công ty thuộc công an dân chúng và binh sĩ dân chúng; Cán bộ, công chức, nhân viên theo quy định của luật pháp về cán bộ, công chức, nhân viên.

Trừ đối tượng là người có công với cách mệnh theo quy định của luật pháp về ưu đãi người có công với cách mệnh; các đối tượng còn lại để được vay vốn phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của luật pháp về thuế thu nhập tư nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều kiện được vay vốn

Thứ nhất, phải thực hành gửi tiền bóp chắt hằng tháng tại NHCSXH với thời kì gửi tối thiểu 12 tháng bắt đầu từ ngày ký Hợp đồng nguồn đầu tư với NHCSXH. Mức gửi hằng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng của người vay vốn ( ví dụ vay vốn tính cả gốc và lãi là 3 triệu thì số tiền gửi tương đương- PV)

Thứ hai, có đủ vốn tự có tối thiểu 20% trị giá Hợp đồng mua bán/Hợp đồng thuê mua bất động sản xã hội đối với vay vốn để mua/thuê mua bất động sản xã hội; tối thiểu 30% trị giá dự toán hoặc phương án tính toán chi phí đối với vay vốn để vun đắp mới hoặc cải tạo, sang sửa nhà để ở;

Thứ ba, có đủ giấy má chứng minh về đối tượng, thực trạng bất động sản, điều kiện cư trú, thu nhập để được hưởng chính sách bất động sản xã hội theo quy định;

Thứ tư, có nguồn thu nhập và năng lực trả nợ theo cam đoan với NHCSXH;

Thứ năm, có giấy bắt buộc vay vốn để mua/thuê mua bất động sản xã hội/vun đắp mới/cải tạo, sang sửa nhà để ở, trong đó có cam đoan của tư nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi bất động sản xã hội tại Ngân hàng khác hoặc các công ty nguồn đầu tư khác;

Đối với vay vốn để mua, thuê mua bất động sản xã hội: Có giao kèo mua, thuê mua bất động sản xã hội với chủ đầu tư công trình mà công trình của chủ đầu tư đó có trong danh mục công trình vun đắp bất động sản xã hội thuộc chương trình, chỉ tiêu đầu tư bất động sản xã hội của cơ quan có thẩm quyền chuẩn y.

Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sang sửa nhà để ở: Có giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà và của cải khác gắn liền với đất nơi đăng ký thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của luật pháp về đất đai; có bề ngoài, dự toán hoặc phương án tính toán chi phí theo quy định của luật pháp về vun đắp;

Bên cạnh đó giấy má thực hành cam đoan tiền vay bắt buộc: Đối với vay vốn để mua, thuê mua bất động sản xã hội: Bảo đảm tiền vay bằng của cải hình thành từ vốn vay theo quy định của luật pháp. NHCSXH nơi cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải giao kèo trong giao kèo ba bên về phương thức điều hành, xử lý của cải cam đoan. Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sang sửa nhà để ở: Bảo đảm tiền vay bằng trị giá quyền dùng đất ở và của cải gắn liền với đất ở hoặc của cải khác theo quy định của luật pháp.

Được vay tối đa bao lăm tiền?

Trường hợp mua, thuê mua bất động sản xã hội: Mức vốn cho vay tối đa bằng 80% trị giá giao kèo mua, thuê mua bất động sản xã hội. Trường hợp vun đắp mới hoặc cải tạo, sang sửa nhà để ở: Mức vốn cho vay tối đa bằng 70% trị giá dự toán hoặc phương án tính toán chi phí và không vượt quá 70% trị giá của cải cam đoan tiền vay.

Thời hạn vay, tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm bắt đầu từ ngày giải ngân khoản vay ban đầu. Trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay với thời hạn phải chăng hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì giao kèo với NHCSXH nơi cho vay về thời hạn cho vay phải chăng hơn. NHCSXH thực hành cho vay trực tiếp tại trụ sở chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh hoặc Phòng Giao dịch NHCSXH cấp thị xã.

Thực hiện giấy má vay vốn mua NƠXH như thế nào?

Tại Tổ bóp chắt và vay vốn: Người vay vốn gửi giấy má cho Tổ bóp chắt và vay vốn nơi cư trú hợp pháp; Họp bình xét công khai dưới sự giám sát, chứng kiến của Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ Dân phố và người đại diện công ty chính trị – xã hội nhận ủy thác xã, phố, phố; lập danh sách bắt buộc vay vốn NHCSXH theo mẫu số 03a/NƠXH kèm giấy má vay vốn, biên bản họp Tổ gửi Ban giảm nghèo cấp xã để trình UBND cấp xã.

nhà ở xã hội,ngân hàng chính sách,vay vốn,mua nhà
Chính thức cho vay mua bất động sản xã hội lãi suất 4,8%/năm

Tại UBND cấp xã: Căn cứ mục tiêu chỉ tiêu vốn được giao, Ban giảm nghèo cấp xã hội tụ giấy má của các Tổ bóp chắt và vay vốn trong toàn xã trình Chủ tịch UBND cấp xã công nhận trên Danh sách bắt buộc vay vốn NHCSXH mẫu số 03b/NƠXH, sau đó gửi NHCSXH nơi cho vay.

Trường hợp nhu cầu vay vốn lớn hơn mục tiêu chỉ tiêu vốn được giao thì công ty chấm điểm theo Bảng tiêu chí chấm điểm để xét dành đầu tiên vay vốn bất động sản xã hội mẫu số 11/NƠXH.

Tại NHCSXH nơi cho vay: Khi nhận được giấy má vay vốn do Tổ bóp chắt và vay vốn gửi đến, NHCSXH nơi cho vay ban bố cho người vay theo mẫu số 07/NƠXH đến khiến giấy má vay vốn và mang theo giấy má vay vốn. Cán bộ nguồn đầu tư thực hành đánh giá tính đa số, hợp pháp, hợp thức của giấy má vay vốn, lập báo cáo đánh giá theo mẫu số 02/NƠXH.

Cán bộ nguồn đầu tư trình báo cáo đánh giá kèm giấy má vay vốn cho Trưởng phòng/Tổ trưởng nguồn đầu tư kiểm soát, sau đó trình Giám đốc NHCSXH nơi cho vay coi xét chuẩn y. Việc kiểm soát và chuẩn y giấy má vay vốn bắt đầu từ khi cán bộ nguồn đầu tư được cắt cử đánh giá trình tối đa 05 ngày khiến việc. NHCSXH nơi cho vay ban bố kết quả chuẩn y cho vay theo mẫu số 04a/NƠXH hoặc không đồng ý chuẩn y cho vay theo mẫu số 04b/NƠXH.

Trường hợp chuẩn y cho vay thì NHCSXH nơi cho vay, người vay vốn và chủ đầu tư ký Hợp đồng ba bên theo mẫu số 14/NƠXH, lập Hợp đồng nguồn đầu tư theo mẫu số 05/NƠXH, Hợp đồng thế chấp của cải theo mẫu số 12/NƠXH và thực hành đàm phán cam đoan theo quy định.

Khi ký Hợp đồng nguồn đầu tư, Hợp đồng thế chấp của cải, người vay vốn phải xuất trình bản gốc: Giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua, thuê mua bất động sản xã hội theo Hợp đồng đã ký; Hợp đồng mua bán bất động sản xã hội/Hợp đồng thuê mua bất động sản xã hội hoặc giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu bất động sản và của cải khác gắn liền với đất; Giấy tờ khác liên đới đến của cải cam đoan để đối chiếu.

Các Hợp đồng nêu trên được lập thích hợp với từng đối tượng vay vốn, loại của cải cam đoan,…

Căn cứ Hợp đồng nguồn đầu tư đã được giao kèo giữa người vay vốn với NHCSXH nơi cho vay, người vay vốn mở account tiền gửi để gửi tiền bóp chắt hàng tháng theo quy định và thực hành gửi ngay từ tháng ký giao kèo nguồn đầu tư.

Sau khi giấy má vay vốn được hoàn thiện, cán bộ đánh giá chuyển cho phòng ban kế toán tài chính khiến tiêu chuẩn giải ngân.

Khi nào phải trả nợ vốn vay mua NƠXH?

Kỳ hạn trả nợ gốc được định 12 tháng 1 lần bắt đầu từ ngày người vay nhận khoản vay ban đầu. Kỳ hạn trả nợ gốc được chia theo tháng để người vay vốn thực hành. Số tiền trả nợ gốc cho mỗi kỳ hạn bằng mức trả nợ hằng tháng do NHCSXH nơi cho vay và người vay đã giao kèo nhân với 12 tháng.

Người vay vốn chưa phải trả nợ gốc trong thời kì ân hạn 12 tháng bắt đầu từ ngày nhận khoản vay ban đầu.

Khi người vay vốn nhận khoản vay chung cuộc, giả như số tiền đã vay phải chăng hơn số tiền đã được chuẩn y cho vay thì NHCSXH nơi cho vay cùng với người vay định lại kỳ hạn trả nợ và ghi vào Phụ lục Hợp đồng nguồn đầu tư.

NHCSXH nơi cho vay mở account tiền gửi cho người vay vốn để chuyên dụng cho cho việc gửi tiền bóp chắt và trả lãi theo quy định trong thời kì gửi tiền bóp chắt cũng như tạo nguồn trả nợ, trả lãi trong thời kì thu nợ. Nếu người vay vốn chuyển tiền trong bộ máy NHCSXH về account tiền gửi tại NHCSXH nơi cho vay thì được không thu phí.

Phong Vân

Hồ sơ vay vốn mua/thuê mua bất động sản xã hội tại NHCSXH gồm:

Giấy bắt buộc vay vốn theo mẫu số 01/NƠXH; Giấy công nhận về đối tượng và thực trạng bất động sản; giấy chứng minh về điều kiện thu nhập; giấy má chứng minh về điều kiện cư trú; Ngoài ra, tùy theo từng mục đích dùng vốn vay phải có các giấy má sau:

Đối với vay vốn để mua, thuê mua bất động sản xã hội: Bản sao có chứng nhận Hợp đồng mua bán bất động sản xã hội, hoặc Hợp đồng thuê mua bất động sản xã hội; Bản sao có chứng nhận giấy má chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua, thuê mua bất động sản xã hội theo Hợp đồng đã ký; Biên bản bàn giao bất động sản giữa người vay vốn để thuê mua bất động sản xã hội với chủ đầu tư. Đối với vay vốn để xây mới hoặc cải tạo, sang sửa nhà để ở:

Dự toán hoặc phương án tính toán chi phí theo mẫu số 10/NƠXH; Hợp đồng thi công (giả như có); Bản vẽ bề ngoài và bản sao có chứng nhận Giấy phép vun đắp theo quy định của luật pháp về vun đắp; Bản sao có chứng nhận Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà và của cải khác gắn liền với đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của luật pháp về đất đai tại địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

Lãi suất vay mua bất động sản xã hội 4,8%/năm

Người vay mua bất động sản xã hội được hưởng mức lãi suất ưu đãi 4,8%/năm, tương đương 0,4%/tháng

Vay vốn nhà ở xã hội: Chờ đến bao giờ?

Vay vốn bất động sản xã hội: Chờ đến bao giờ?

Chính sách về vốn cho bất động sản xã hội đã được vun đắp hơn nhưng đến nay thực tại vốn chưa có khiến người mua nhà mỏi mòn chờ

Năm 2018: Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 5%

Năm 2018: Lãi suất cho vay mua bất động sản xã hội 5%

Mức lãi suất cho vay ưu đãi của các công ty nguồn đầu tư do Nhà nước chỉ định vận dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua bất động sản xã hội là 5%/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *